Reģionālā angļu valodas olimpiāde Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Jelgavas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Jelgavas Izglītības pārvaldi, Zemgales Reģionālo kompetenču attīstības centru un LLU informācijas tehnoloģiju fakultāti 2018. gada 27. aprīlī jau 4 reizi organizē reģionālo angļu valodas olimpiādi 8. un 11.klašu skolēniem.
Olimpiādē pieteikušies 154 astoto un vienpadsmito klašu skolēni no 61 Latvijas skolām: Jelgavas pilsētas un novada, Rīgas, Jūrmalas, Ozolnieku novada, Olaines pilsētas, Dobeles pilsētas un novada, Bauskas pilsētas un novada, Talsiem, Tērvetes novada, Kandavas novada, Auces novada, Aizkraukles novada, Alojas, Skrīveriem, Kokneses novada, Jēkabpils novada, Liepājas, Tukuma pilsētas un novada, Lielvārdes, Ilūkstes novada, Engures, Jaunjelgavas, Ogres pilsētas un novada, Jūrmalas, Ķekavas, Neretas, Suntažiem, Daugavpils novada.
Olimpiādē tiks pārbaudītas klausīšanās, lasīšanas, valodas lietošanas un runāšanas prasmes. Šajā gadā rakstu daļu skolēni veiks online vidē.
Pēcpusdienā skolotājiem tiks organizēta radošā darbnīca- praktiska nodarbība par runāšanas prasmju pilnveidošanu mācību stundās.
Olimpiāde un seminārs tiek organizēti ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši” ietvaros.

 
Eiropas diena
  Eiropa_www_shaurs

13:00    EIROPAS DIENAS ATKLĀŠANA

 • Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētāja A.Rāviņa uzruna
 • Jelgavas 4.vidusskolas vīru koris „Kārkli pelēkie zied”, diriģents I. Leilands

MŪSU LABIE DARBI

 • Atveram Jelgavas skolēnu dzejas krājumu „Latvijai 100”
 • Veidojam vides objektu nometnei „Lediņi” sadarbībā ar PIKC „Jelgavas Tehnikums” audzēkņiem
 • Būvējam „Kukaiņu viesnīcu” sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru
 • Dekorējam mūsu svētku kliņģeri sadarbībā ar Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem

AKTĪVĀ EIROPA

 • Orientēšanās spēle  pilsētā - „Eiropa Jelgavā”
 • Sportiskās aktivitātes - „Spēles brīvā dabā” sadarbībā ar Jelgavas pašvaldības iestādi „ Sporta servisa centrs”

RADOŠĀ UN IZZINOŠĀ EIROPA

 • Radošās darbnīcas sadarbībā ar Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm

MUZIKĀLĀ EIROPA

 • Muzicē– Jelgavas 4.vidusskolas jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis „Varbūt rīt” un 7.-9. klašu ”Cits ansamblis”, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas muzikālās apvienības "Dark to Black", " 6 sekundes" un "Spirit Band",BJMK       Rokskolas jauniešu mācību grupa
  Lasīt tālāk...
 
Mežs ienāk Jelgavā

  MD_2018 Tradicionāli pavasaris Latvijā sākas ar Meža dienām, kuras šogad atklās LLU Meža fakultāte 18. aprīlī Jelgavā no plkst. 10 līdz 18, aicinot piedalīties pasākumā “Mežs ienāk Jelgavā”. Aktivitātes lieliem un maziem interesentiem norisināsies visā fakultātei pieguļošajā teritorijā un sporta laukumā Akadēmijas ielā 11, Jelgavā.
“Kāpēc mežs ienāk Jelgavā? Vēlamies izglītot pilsētā dzīvojošo sabiedrību par meža apsaimniekošanu un praktiski parādīt, ka tā nav tikai koku ciršana, bet pasākumu kopums, kas nodrošina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un kokrūpniecību Latvijā. Iesaistot meža nozares organizācijas un uzņēmumus, atklāsim, kā meža produktivitāte ietekmē sabiedrības labklājību un ka ceļš uz labāku dzīvi ved caur gudru meža izmantošanu,” stāsta LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.
Ar AS “Latvijas valsts meži”, Jelgavas pilsētas pašvaldības un meža nozares uzņēmumu atbalstu pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīt visu meža apsaimniekošanas ciklu - augsnes sagatavošanu un atjaunošanu, kopšanas nepieciešamību, meža izmantošanas laikā iegūstamo produkciju, kā arī koksnes tālāko pārstrādi un tās produktiem – enerģētisko koksni, zāģmateriāliem, koka izstrādājumiem un koka būvniecību.

Lasīt tālāk...
 
Notiks nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2018.

  skills2018 Valsts izglītības attīstības aģentūra 2018. gadā no 25. līdz 26. aprīlim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga) organizēs nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2018.
Ar moto “Uzvar darītājs!” nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018 sacentīsies 118 dalībnieki no 31 Latvijas profesionālās izglītības iestādes 18 dažādās nominācijās. Lai noskaidrotu labākos jaunos profesionāļus, konkursanti divu dienu garumā demonstrēs savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Apmeklētājiem būs iespēja vērot jaunos profesionāļus, sacenšoties tādās nominācijās, kā piemēram, skatlogu dizains un noformēšana, tērpu dizains, frizieru darbi, restorānu serviss, smago spēkratu remonts un apkope, mobilā robotika un daudzas citas.

 
Izsludināta pieteikšanās Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” no 03.04.-20.04.2018. izsludina pieteikšanos izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā. Izglītības iestādes organizē izglītojamo pieteikšanos nodarbinātībai, izvērtē pieteikumus un apstiprina nodarbinātībā iesaistīto izglītojamo sarakstu.
Nodarbinātības mērķis: sniegt atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā organizēšanā un darba prasmju apgūšanā.
Nodarbinātības mērķgrupa: 13,14,15,16 un 17 gadus veci Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie.
Nodarbinātības periods: no 2018.gada 4. jūnija līdz 2018.gada 24. augustam.

Lasīt tālāk...
 
Nodibinājums „Jāņa Bisenieka fonds” izsludina biznesa ideju konkursu skolēniem

Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo skolu 5. – 12. klašu skolēni un Jelgavas pilsētas profesionālo izglītības iestāžu 1. - 4. kursu audzēkņi aicināti piedalīties biznesa ideju konkursā.
Konkurss Jelgavas pilsētā norisinās piekto gadu pēc kārtas, tā mērķis ir motivēt jauniešus veidot savu biznesu, radīt inovatīvu produktus/pakalpojumus, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā.
Skolēniem pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 16. aprīlim.

Konkursa nolikums

 
Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiādē uzvar Roberts Ralfs Vārslavs no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
  111 Sestdien, 24.februārī Lietuvā notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (HSPSMO), ko organizē Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU Matemātikas katedru.
Šogad olimpiādē Latviju pārstāvēja trīsdesmit divi skolēni no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4.vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas.

Visaugstākos sasniegumus olimpiādē šogad uzrādīja 9. un 10.klašu skolēni. Jāatzīmē, ka skolu kopvērtējumā Jelgavas Spīdolas ģimnāzija arī šogad saglabāja savas līdera pozīcijas, tikai par nedaudz punktiem apsteidzot Jelgavas 5.vidusskolu.

Lasīt tālāk...
 
Pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”

  musdienigs_tikls Pētījumu “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” pēc IZM pasūtījuma veica karšu izdevniecība “Jāņa sēta”. Pētījuma mērķis ir izpētīt aktuālos demogrāfiskos, infrastruktūras nodrošinājuma un iedzīvotāju mobilitātes aspektus un, balstoties uz izpētes un analīzes rezultātā iegūtiem oriģināliem kvantitatīviem un kvalitatīviem datiem, izveidot vispārējās izglītības iestāžu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformu un izstrādāt optimālo vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla modeli.
Pētījumā ietverti konkrēti priekšlikumi vidusskolu tīkla attīstībai Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā.

Pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”pieejams šeit

 
Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanas gaita

  12225_800x-800x 17.10.2017. ir pagājis gads kopš Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanas līguma parakstīšanas. Īss kopsavilkums par līdz šim Projektā sasniegto sadarbībā ar 67 Projekta pašvaldībām un pilotskolām, tai skaitā Jelgavas Valsts ģimnāziju un pirmsskolas izglītības iestādi „Kamolītis”:

 • visas 100 pilotskolas turpina dalību projektā!
 • profesionālās pilnveides programmā ir piedalījušies vairāk kā 2000 projekta pilotskolu pedagogi un pašvaldību pārstāvji;
 • ir noorganizētas divas izglītības nozares konferences Latvijā. Katrā no tām ir piedalījušies vairāk kā 500 dalībnieki;
 • ir izveidota Moodle vide, kurā reģistrēti visi pilotskolu pedagogi;
 • ir sagatavots un sabiedriskajai apspriešanai nodots dokuments – Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts (https://www.skola2030.lv/apspriesana).

 Projekta otrajā gadā turpināsies profesionālās pilnveides programmas īstenošana pedagogiem un īstenots mācību satura aprobācijas darbs pilotskolās.

Plašāka informācija par citām ar Projekta īstenošanu saistītajām norisēm mājas lapā (https://www.skola2030.lv/)

 
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jelgavas pilsētas pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 9 mūsu pilsētas vispārējās  izglītības iestādēs  izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei un profesionālās izglītības iestādē Jelgavas Amatu vidusskolā audzēkņiem no 1.līdz 4.kursam.

Lasīt tālāk...

 
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

  nac_att_lpan_ieguldijums_tava_nakotne Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 437 184,90 EUR   

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 

Mērķa grupa: 1.- 9. klašu izglītojamie un pedagogi 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 29.augusts (sadarbības līguma noslēgšanas datums) - 2019.gada 31.maijs 

Lasīt tālāk...

 
Jelgava iesaistās projekta "Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un aprūpei: TOY metodes iekļaušanai" īstenošanā

Projekta mērķis: veicināt ES Padomes ieteikuma par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs īstenošanu ar inovatīvām metodēm, organizējot speciālus agrās bērnības izglītības un aprūpes pasākumus.
Projekta vadošais partneris: International Child Development Initiatives (Nīderlande).
Projekta īstenošanas valstis: Nīderlande, Beļģija, Horvātija, Latvija, Slovēnija, Slovākija, Ungārija, Itālija.

Lasīt tālāk...
 
Publiskota interaktīva “Skolu karte”

  11 Skolēnu skaits skolās, skolu kvalitatīvie rādītāji, eksāmenu indeksi, reģionā pieejamā sporta infrastruktūra, iedzīvotāju skaita prognozes – šī un cita noderīga informācija vienkopus kļuvusi pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ģeotelpiskās plānošanas platformā “Skolu karte”.

Lasīt tālāk...
 
Projekts "Proti un dari"

  111 Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome
Stratēģiskais partneris: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”
Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros
Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lasīt tālāk...
 
Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/2

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma privātajā pirmsskolas izglītības iestādē nodrošināšanai bērnam tiek palielināts par 20,00 euro. 

Lēmums

 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam

26.05.2016. tika pieņemts Jelgavas pilsētas domes lēmums  Nr. 6/3  PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM”.

lēmums
nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums

 
Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

  dgs_lielais_centrs ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu. 

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Lasīt tālāk...