Jelgavā jau sesto reizi notiks Karjeras nedēļa

  nedela Jau sesto reizi pēc kārtas Jelgavā no 10. līdz 14. oktobrim notiks Karjeras nedēļa, kuras tēma šogad visā Latvijā ir “ES BŪŠU darba tirgū”. Vairāku dienu garumā jaunieši dažādos pasākumos skolās un ārpus tām varēs apzināt tālākās izglītības un karjeras izvēles iespējas mūsdienu darba tirgū. Karjeras nedēļa Jelgavā tiks atklāta 10. oktobrī, plkst. 18:00, bistro “Silva” (Driksas iela 9) pasākumā Neformālā tikšanās “Cepums ar slavenību”.

Karjeras nedēļas programma

Lasīt tālāk...
 
Jaunieši aicināti piedalīties Zemgales reģiona apmācībās “Uzņem apgriezienus”

  bilde Apmācību “Uzņem apgriezienus” mērķis ir veidot izpratni par uzņēmīgumu un sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma praktizēšanai ikdienā, stiprināt jauniešu pašiniciatīvu, neatlaidību un atbildības izjūtu par ideju īstenošanu, kā arī pilnveidot zināšanas par jauniešu ideju īstenošanas iespējām – iesaistoties projektos, uzņēmējdarbībā u.tml. Pieteikšanās apmācībām līdz 21. septembrim.

Apmācības notiks 2016. gada 30. septembra līdz 2. oktobrim Bruknas muižā, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā. Pieteikšanās apmācībām līdz 2016. gada 21. septembrim, aizpildot pieteikumu šeit http://ejuz.lv/uznemapgriezienuszemgale. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 23. septembrim.
Dalībnieki: jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Lasīt tālāk...

 
Jelgavas izglītības pārvaldē vizītē Izraēlas izglītības speciālisti

  img_0222 2016.gada 22. septembrī  Jelgavas izglītības pārvaldē pieredzes apmaiņas vizītē ieradās Izraēlas izglītības speciālisti. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Jelgavas pilsētas pašvaldības labo praksi darbā ar jaunatni, integrācijas un aktīva pilsoniskuma veicināšanas jomu.

 
Jelgavā norisinājās projekts "Viena diena drošībai”

  img3269 2016. gada 22. septembrī skolēnu Drošības nedēļas ietvaros vairāk nekā 600 Jelgavas 4. klašu audzēkņu piedalījās līdz šim Zemgalē vērienīgākajā bērnu drošības izglītības pasākumā „Viena diena drošībai”, ko organizēja AS „Sadales tīkls” sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi.
Pasākumā par dažādiem sadzīves drošības aspektiem bērnus iepazīstināja  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts Policija, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, Ceļu satiksmes drošības direkcija un Rīgas motormuzejs, Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Banka, kā arī uzņēmumi „Latvijas Dzelzceļš”, „Latvijas Valsts meži”, „Latvijas Gāze” un AS „Sadales tīkls”.
Bērni klātienē varēja aplūkot pārstāvēto organizāciju operatīvo dienestu aprīkojumu un transportu – ātrās palīdzības automašīnu, ugunsdzēsēju automašīnu, policijas automašīnu, elektriķu operatīvās izbraukuma brigādes automašīnu u.c., kā arī spēlēt dažādas izglītojošas drošības spēles, pildīt testus, skatīties izglītojošas filmas un piedalīties dažādās citās aktivitātēs.
Pasākuma laikā skolēni apguva drošības nosacījumus sliežu ceļu tuvumā, guva priekšstatu par palīdzības izsaukšanu nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanu, kamēr mediķi vēl ceļā uz negadījuma vietu, apguva gāzes un elektrodrošības jautājumus, mācījās, kā pareizi glabāt naudu un rīkoties ar norēķinu kartēm, ieguva informāciju par drošību internetā, apguva tīru mežu alfabētu un spēlēja miskastbolu kopā ar Cūkmenu, kā arī mācījās, kā pareizi un droši izklaidēties batutā un piepūšamajās atrakcijās utt.  
Galveno balvu - klases ekskursiju uz Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju un Latvijas Nacionālo bibliotēku saņēma Jelgavas 3. sākumskolas 4. d. klase un Jelgavas 2. pamatskolas 4. a. klase.

  img3284   img3285   img3299   img3303   img3305   img3316
 
4. skolēnu dzejoļu krājuma „Mājas” atvēršanas svētki

  aa_2021 2016. gada 16. septembrī Jelgavas Mākslas skolā atvēra 4. skolēnu dzejoļu krājumu „Mājas”.
Dzejoļu krājumā izmantoti 56 jauno dzejnieku darbi un 27 Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu ilustrācijas.
Atvēršanas dienā katrs autors saņēma dzejas grāmatu eksemplārus. Arī izglītības iestāžu un pilsētas bibliotēkas krājumi tiks papildināti ar skolēnu dzejoļu krājumu „Mājas”.
Klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņi.
Konkursu organizēja Jelgavas izglītības pārvalde un Jelgavas Latviešu biedrība.

  aa_2052   aa_2103   img_2171

 
Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā

  izm2   valsts_sportam Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša sporta inventāra nodrošinājumu sešās pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai un interesēm, kā arī nodrošinot, lai bērni un jaunieši ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.

Lasīt tālāk...
 
Atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai

Ar 2016.gada 1.jūliju pašvaldības atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē ir 159,00 euro mēnesī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

 
Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/2

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma privātajā pirmsskolas izglītības iestādē nodrošināšanai bērnam tiek palielināts par 20,00 euro. 

Lēmums

 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam

26.05.2016. tika pieņemts Jelgavas pilsētas domes lēmums  Nr. 6/3  PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM”.

lēmums
nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums

 
Unikāls jaunums mūsu skolu bibliotēkās

  0001 Par sportu, draudzību, Kiberslazdu, revolūciju, ļaunumu, sociālajiem tīkliem, uzvaras garšu un daudz ko citu Jūs atradīsiet pasaulē pirmajā golfa pasakā "Lieliskā Golfa Četrinieka Izglābšana".
Mūsu pilsētas skolu bibliotēkām ir uzdāvināta vienreizēja bērnu grāmata, kura ierobežotā skaitā (600 eksemplāros) izdota projekta "Golfa pasaka Latvijas skolām" ietvaros.
Līdz šim, visā 400 gadus ilgā pastāvēšanas vēsturē, golfam nav bijusi sava pasaka un atpazīstamu pasakas varoņu.
Tagad tāda ir, tā ir uzrakstīta Latvijā un tās autore ir mazā golfera mamma. Latvija rullē!
Projektu ir atbalstījusi Latvijas Golfa federācija un privātpersonas.

Jautājiet skolu bibliotēkās.

 
Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

  dgs_lielais_centrs ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu. 

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Lasīt tālāk...