Izglītības darbiniekus aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par eTwinning aktualitātēm
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina izglītības darbiniekus piedalīties vebinārā par eTwinning aktualitātēm 2017./2018.mācību gadā. Vebinārs notiks šī gada 23.augustā. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Vebinārs ir bezmaksas.
 
Publiskota interaktīva “Skolu karte”

  11 Skolēnu skaits skolās, skolu kvalitatīvie rādītāji, eksāmenu indeksi, reģionā pieejamā sporta infrastruktūra, iedzīvotāju skaita prognozes – šī un cita noderīga informācija vienkopus kļuvusi pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ģeotelpiskās plānošanas platformā “Skolu karte”.

Lasīt tālāk...
 
Eiropas Sporta izcilības balvai kategorijā “Izglītības iestāde” virzīs Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi “Zīļuks”

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) Eiropas Sporta izcilības balvai kategorijā “Darbavieta”virzīs Latvijas Nacionālo bibliotēku un SIA Tieto Latvia, savukārt kategorijā “Izglītības iestāde” – Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi “Zīļuks”, informēja LSFP prezidents Einars Fogelis.

Lasīt tālāk…

 
Precizēts Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2017. gada vasaras perioda darba grafiks
 
Jelgavas 4. vidusskola pārtrauc skolēnu uzņemšanu 1.klasē 2017./2018.mācību gadā

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016.lēmumu Nr.15/2“Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1.,5.,7. un 10.klasē 2017./2018.mācību gadā”, Jelgavas 4. vidusskolā mācībām 1.klasē reģistrēti 120 izglītojamie un turpmāka izglītojamo reģistrācija 2017./2018.mācību gadam pārtraukta.

 
Jelgavas Valsts ģimnāzija noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultāti

  Untitled 2017. gada 25. aprīlī Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultāti.

Sadarbības līgums paredz, ka Informācijas tehnoloģiju fakultāte un Jelgavas Valsts ģimnāzija sadarbosies, lai paaugstinātu mācībspēku un skolēnu IT zināšanu līmeni, kā arī motivētu skolēnus studēt IT virzienu un kļūt par nozares profesionāļiem.

Skolēniem tiks piedāvāta iespēja iesaistīties bezmaksas ITF vadītajā Programmēšanas skolā, kā arī fakultātes mācībspēki sniegs atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un piedāvās lekcijas gan skolas mācībspēkiem, gan skolēniem.

IT nozare ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm Latvijā un Pasaulē. Tuvākajos gados nozarē aizvien vairāk trūks darbaspēka. Latvijā vispieprasītākā profesija ir programmētājs, kuru var studēt LLU ITF studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”, noslēgumā iegūstot programmētāja kvalifikāciju un gadu praktizējoties kādā no IT uzņēmumiem Latvijā un Pasaulē.

 
Skolēnu nodarbinātība 2017.gada vasarā

  645837925 Lai sniegtu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā organizēšanā un darba prasmju apgūšanā, vairāk kā 440 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra audzēkņiem  vecumā no 13 līdz 17 gadiem un18 gadus veciem audzēkņiem ar īpašām vajadzībām tiek piedāvāta iespēja strādāt Jelgavas  pilsētas  iestādēs, uzņēmumos  un kapitālsabiedrībās, veicot savam vecumam atbilstošus darbus.
13 un 14 gadus vecus audzēkņus plānots iesaistīt darbā 4 stundas dienā divas nedēļas mēnesī,  bet 15,16,17 gadīgus audzēkņus- 6 stundas dienā trīs nedēļas mēnesī. 18 gadus veciem audzēkņiem ar īpašām vajadzībām plānots strādāt 6 stundas dienā 3 nedēļas mēnesi. 

Lasīt tālāk...
 
Jelgavā uzsāk īstenot projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

  logo_mazs 2017. gada 27. februārī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jelgavas pilsētā.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris.

Jelgavas pilsētā no 2017. gada 1. marta projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Jelgavas Valsts un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, bet kā neiesaistītās izglītības iestādes – Jelgavas 1. internātpamatskola un Jelgavas 2. internātpamatskola. 

Vairāk par projektu

Projekta aktivitātes

 
Jelgavas Valsts ģimnāzija un pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā

VISC ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, tai skaitā Jelgavas Valsts ģimnāziju un Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „Kamolītis”, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Sadarbība ar šīm izglītības iestādēm sāksies šī gada februārī.
Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības ietādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Lasīt tālāk...
 
Bērnu reģistrēšana 1. klasē
 
Projekts "Proti un dari"

  111 Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome
Stratēģiskais partneris: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”
Finansējums: Eiropas Sociālais fonda (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros
Projekta mērķis:  motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lasīt tālāk...
 
Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā
  izm2   valsts_sportam Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša sporta inventāra nodrošinājumu sešās pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai un interesēm, kā arī nodrošinot, lai bērni un jaunieši ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.
Lasīt tālāk...
 
Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/2

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma privātajā pirmsskolas izglītības iestādē nodrošināšanai bērnam tiek palielināts par 20,00 euro. 

Lēmums

 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam

26.05.2016. tika pieņemts Jelgavas pilsētas domes lēmums  Nr. 6/3  PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM”.

lēmums
nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums

 
Unikāls jaunums mūsu skolu bibliotēkās

  0001 Par sportu, draudzību, Kiberslazdu, revolūciju, ļaunumu, sociālajiem tīkliem, uzvaras garšu un daudz ko citu Jūs atradīsiet pasaulē pirmajā golfa pasakā "Lieliskā Golfa Četrinieka Izglābšana".
Mūsu pilsētas skolu bibliotēkām ir uzdāvināta vienreizēja bērnu grāmata, kura ierobežotā skaitā (600 eksemplāros) izdota projekta "Golfa pasaka Latvijas skolām" ietvaros.
Līdz šim, visā 400 gadus ilgā pastāvēšanas vēsturē, golfam nav bijusi sava pasaka un atpazīstamu pasakas varoņu.
Tagad tāda ir, tā ir uzrakstīta Latvijā un tās autore ir mazā golfera mamma. Latvija rullē!
Projektu ir atbalstījusi Latvijas Golfa federācija un privātpersonas.

Jautājiet skolu bibliotēkās.

 
Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

  dgs_lielais_centrs ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu. 

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Lasīt tālāk...