Darba plāni
2019. gada janvāris

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

03.01.

12.30

FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme – praktisko darbu seminārs

ZRKAC

FasTracKids skolotāji

S. Šabanska

04.01.

9.00

Kursi “Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā”

Jelgavas 4. vidusskola

Jelgavas 4. vidusskolas pedagogi

I. Leilande

04.01.

10.00

Reģionālā skolotāju konference "Kompetences kā mācīšanās rezultāts"

Jelgavas Valsts ģimnāzija

pedagogi pēc pieteikuma

I. Bandeniece

04.01.

11.00

„PET Baltija” balva vidusskolēniem par augstiem mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā

Jelgavas Amatu vidusskola

vidusskolēni pēc uzaicinājuma

G. Auza

I. Mazūdre

Līdz 07.01.

Pieteikumu iesniegšana konkursam “Laiks iespējām”

pedagogi

S. Šabanska

07.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. kl. skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

08.01.

9.00

Jelgavas pilsētas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

08.01.

10.30

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

09.01.

10.00

Filozofijas olimpiāde 11.-12. kl.

JSVĢ

11.-12. kl. skolēni

I. Leilande Dz. Aploka

09.01.

15.00

Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

10.01.

10.00

Seminārs par mācību un audzināšanas darba analīzes jautājumiem

Rīga

izglītības pārvalžu speciālisti

G. Auza

10.01.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

11.01.

10.00

Vēstures olimpiāde (tiešsaistes) 9., 10.-12. kl.

ZRKAC

9.-12. kl. skolēni

D. Pētersone-Gūtmane, skolu atbildīgie pedagogi

12.01.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

A. Skalde

14.01.

10.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9. kl.

ZRKAC

8.-9. kl. skolēni

I. Klāva I. Leilande

14.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. kl. skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

Līdz 15.01.

Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS

Izglītības iestādes

direktora vietnieki izglītības jomā

L. Stepanova

15.01.

9:00-11:00

Draba sanāksme izglītības iestāžu speciālajiem pedagogiem un skolotāju palīgiem

IIAC centrā

Izglītības iestāžu speciālie pedagogi un skolotāju palīgi

I.Vanaga

15.01 papildināts

9:00

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9. kl. darbu labošana

ZRKAC

latviešu valodas un literatūras skolotāji

I. Klāva

I. Leilande

15.01.

10.00

Informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12. kl.

JVĢ

8.-12. kl.

A. Prančs I. Leilande

15.01.

14.00

Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

G. Auza
I. Mazūdre

15.01.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. nodarbība “Mērķu meistarklase jeb kā sasniegt vēlamo”

ZRKAC

9.-12. kl. skolēni

L. Damberga

16.01.

10.00

Profesionālās pilnveides programma “Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide” 24h.

SIIC

Jelgavas Valsts ģimnāzija

skolu vadības komandas

G. Auza

I.Bandeniece

E.Slokenberga

16.01.

10.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Oranžā bumba”

Kandava

Jelgavas Valsts ģimnāzijas komandas

M. Actiņa

16.01.-17.01.

14.45

Kursi “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”

ZRKAC

pedagogi

A. Škinča

16.01.

14.00

Metodiskā atbalsta skolas nodarbība (1. un 2. grupa)

ZRKAC

pedagogi

S. Šabanska

16.01.

14.00

Konkursa “Laiks iespējām” atbalsta nodarbība

ZRKAC

konkursa dalībnieki

S. Šabanska

17.01.

10:00

Izglītības iestāžu psihologiem supervīzija (I.Kaminska)

IIAC centrā

Izglītības iestāžu psihologi

I.Vanaga

17.01.

13.00

Praktisko darbu darbnīca

ZRKAC

PII pedagogi

I. Dakne

17.01.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

18.01.

10.00

Bērnu vieglatlētikas festivāls

Bauska

2.klases skolēni

M.Actiņa

18.01.

10.00

Fizikas olimpiāde (tiešsaistes) 9.-12. kl.

ZRKAC

9.-12. kl. skolēni

D. Pētersone-Gūtmane, skolu atbildīgie pedagogi

18.01.

13.00

Kursi “Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi”

ZRKAC

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

No 21.01.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde/ darbu reģistrācija sistēmā

Izglītības iestādes

I. Mazūdre
Izglītības iestāžu atbildīgie

21.01.

14.00

Sākumskolas jomas diena

ZRKAC

sākumskolas pedagogi

I. Lillā

S.Šabanska

21.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. kl. skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

22.01.

10.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Oranžā bumba”

Ķekava

Jelgavas 4.sākumskolas, Jelgavas 4.vidusskolas komandas

M. Actiņa

22.01.

14.00

Seminārs direktora vietniekiem izglītības jomā

Izglītības pārvalde

direktora vietnieki izglītības jomā

G. Auza

L. Stepanova

22.01.

14.30

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darbseminārs “Lasītprasme”

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki

I. Dakne

22.01.

14.30

Kursi “Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli

1. nodarbība

ZRKAC

pedagogi

A. Skalde

22.01.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2. nodarbība “Mērķu meistarklase jeb kā sasniegt vēlamo”

ZRKAC

9.-12. kl. skolēni

L. Damberga

23.01.

14.00

Skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais pasākums “Cits bazārs”

TC „Pilsētas pasāža”

skolēni

J. Grīsle

24.01.

15.00

Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā

Jelgavas 3. Sākumskola

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

A. Škinča

24.01.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

26.01.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. Klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

A. Skalde

28.01.

10.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaistes) 11.-12. Kl.

ZRKAC

11.-12.kl. skolēni

I. Leilande, skolu atbildīgie pedagogi

28.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12.kl. skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

29.01.

10.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Vidusskolu kauss”

Ķekava

Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4.vidusskolas komandas

M. Actiņa

29.01

papildināts

13:00

Sociālo pedagogu seminārs "Aktualitātes atkarību profilakses darbā"

JIP 303 kabinetā

sociālie pedagogi

L. Vilcāne

29.01.

14.30

Kursi “Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli

2. nodarbība

ZRKAC

pedagogi

A. Skalde

29.01.

15.00

Mācību jomu vadītāju sanāksme

ZRKAC

mācību jomu vadītāji

S. Šabanska

29.01.

15.30

Seminārs “Spēles “Atklāj Jelgavu 100 veidos” izmantošanas iespējas skolā”

ZRKAC

pedagogi

L. Damberga

29.01.- 01.02.

papildināts

 

2. diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei

izglītības iestādes

2. kl. skolēni

I. Leilande direktora vietnieki izglītības jomā

30.01.

10.00

Ekonomikas olimpiāde (tiešsaistes) 10.-12. Kl.

ZRKAC

10.-12.kl. skolēni

D. Pētersone-Gūtmane, skolu atbildīgie pedagogi

30.01.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs “Caurviju prasmes JAUNRADE UN UZŅĒMĒJSPĒJA izmantošana dažādās mācību jomās”

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

skolu direktori

G. Auza

I. Vilkārse

30.01.

13.00

Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības 3. Nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Dakne

A. Jankevica

31.01.

14.00

Jelgavas pilsētas 48. Skolēnu spartakiāde Volejbols

Sporta halle

1999.-2002. g.dz. jaunieši

M. Actiņa

31.01.

14.00

Konkursa “Laiks iespējām” atbalsta nodarbība

ZRKAC

konkursa dalībnieki

S. Šabanska

31.01.

papildināts

14:00

Metodiskā atbalsta skolas nodarbība (1. un 2. grupa)

ZRKAC

pedagogi

S. Šabanska

31.01.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

31.01.

17.00

Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koncerts „Mūsu mājā dejo tā”

Jelgavas pilsētas kultūras nams

izglītojamie, vecāki, izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki

G. Auza

I. Mazūdre

A. Skrastiņa

01.02.

papildināts

9:00

Matemātikas olimpiāde 9.-12. kl.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā

 

D. Pētersone-Gūtmane

M. Jirgensone

Matemātikas MK vadītāji

Janvāris

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Janvāris

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Janvāris

Atbalsta pasākumi izglītības iestādes akreditācijas procesa sagatavošanai

Jelgavas 4. vidusskola

direktori

G. Auza

I. Mazūdre

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

15.01.

9.00

Jelgavas pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas novada dome

R. Poikāne

22.01.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»