Darba plāni
2017. gada septembris

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.09.

pēc grafika

Zinību diena

Izglītības iestādes

izglītojamie, vecāki, pedagogi

Izglītības iestāžu vadītāji

01.09.

17.00

Zinību dienas pasākums „ZINĪ Bums”

Pasta sala

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza

Līdz 04.09.

Izglītojamo skaita atskaites sagatavošana VIIS sistēmā

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

Izglītības iestāžu vadītāji

Z. Rasiņš

L. Stepanova

Līdz 04.09.

Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

L. Stepanova

S. Joma

R. Kupčs

05.10.

12.00

Latvijas skolēnu 71. spartakiāde Vieglatlētikas rudens kross

Rīga, Šmerlis

izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

05.09.

15.30

Angļu valodas MA sanāksme

Jelgavas Valsts ģimnāzija 245. kab.

angļu valodas skolotāji

A. Ozoliņa

I. Leilande

05.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

06.09.

14.00

Kursi „Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās” 1. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

I. Leilande

06.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

I. Vanaga, L.Vilcāne

07.09.

13.00

Kursi „Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

07.09.

13.00

Programmas FasTracKids pedagogu metodiskā sanāksme

ZRKAC

FasTracKids pedagogi

S. Šabanska

S. Joma

07.09.

papildināts

15:30

Ģeogrāfijas un ekonomikas MA sanāksme

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāji

I.Jorniņa
D. Pētersone-Gūtmane

07.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

08.09.

10.00

Kursi „Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” 3. nodarbība

ZRKAC

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi

I. Leilande

09.09.

10.00

Metāla svētki

Pasta sala

interesenti

S. Vīksna

11.09.

13.00

Ceļojošās izstādes „Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” atklāšana

Jelgavas Valsts ģimnāzija

izglītojamie, vecāki, pedagogi

I. Mazūdre
I.Bandeniece

12.09.

10.00

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku sanāksme

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki

I. Dakne

12.09.

10.00

Seminārs „Aktualitātes 2017./2018.m.g.”

Izglītības pārvalde

sociālie pedagogi

L. Vilcāne

12.09.

14.00

Kursi „Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās ” 2. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

I. Leilande

12.-13.09

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde futbolā

ZOC

2006.-2008.g.dz.zēni

M. Actiņa

13.09.

10.00

Kursi „Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” (IZM iepirkums, IAC) 4. nodarbība

ZRKAC

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi

I. Leilande

13.09.

11.00

Zemgales reģiona bērnu un jauniešu sporta spēles. Orientēšanās

Zaļenieki

izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

13.09.

15.00

Dabaszinību (1.-6.kl.) MA sanāksme

ZRKAC

1.-6. kl. dabaszinību skolotāji

D.Birkenbauma

D. Pētersone-Gūtmane

14.09.

14.00

Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1.prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza, Izglītības iestāžu vadītāji

14.09.

14.00

Kursi „Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās ” 3. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

I. Leilande

14.09.

15.00

16.00

Junioru universitātes dalībnieku iestājpārbaudījumi: 5.kl.- pl. 15.00, 9.-10. kl.- pl. 16.00

ZRKAC

5. un 9. kl. skolēni

S. Šabanska

14.09.

15.00

Pedagogu - karjeras konsultantu sanāksme

ZRKAC

pedagogi - karjeras konsultanti

L. Damberga

18.09.

14.00

Kursi „Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās ” 4. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

I. Leilande

18.09.

15.00

Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Metodiskā atbalsta skola” ievadnodarbība

ZRKAC

dalībnieki

S. Šabanska

19.09.

12.30

Seminārs „Aktualitātes speciālo pedagogu darbā”

IIAC

speciālie pedagogi

I. Vanaga

19.09.

14.00

Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

G. Auza
I. Mazūdre

19.09.

15.00

Latviešu valodas MA sanāksme

ZRKAC

latviešu valodas skolotāji

I. Klāva

I. Leilande

19.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

20.09.

12.00

Kursi „Atgriezeniskās saites loma mācību procesa kvalitātes nodrošināšanā”

Jelgavas 3. sākumskola

izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi pēc pieteikuma

I. Mazūdre

20.09.

14.00

Kursi „Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās ” 5. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

I. Leilande

20.09.

15.00

Jelgavas pilsētas skolēnu dzejas krājuma „Daba” atvēršanas svētki

Jelgavas Amatu vidusskola

ar ielūgumiem

G. Auza
E. Bišere

20.09.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem (ievadnodarbība)

ZRKAC

pedagogi

S. Šabanska

21.09.

10.00

Konference „Vērtēt, lai mācītos”

Cēsis

izglītības iestāžu vadītāji pēc pieteikuma

G. Auza

21.09.

10.00

Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

21.09.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde futbolā

ZOC

2004.-2005.g.dz.zēni

M. Actiņa

21.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

22.09.

13.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde futbolā

ZOC

2004.-2005.g.dz.zēni

M. Actiņa

22.08.

9.00

Kursi „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem”

ZRKAC

izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

I. Leilande

22.09.

9.30

Olimpiskā diena

ZOC

Izglītības iestādes, skolu komandas

M. Actiņa

26.09.

13:00

labots

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem

ZRKAC

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki

S. Joma

26.09.

12.00

Latvijas skolēnu 71. spartakiāde „Vidusskolu kauss” vieglatlētikā

Iecava

Izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

26.09.

14.00

Seminārs „Darbs ar ģeotelpisko informāciju digitālajā vidē”

ZRKAC

7.-12. kl. abaszinātņu, ģeogrāfijas, vēstures skolotāji pēc pieteikuma

A. Škinča

A. Skalde

26.09.

14.00

Kursi „Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās ” 6. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

I. Leilande

26.09

14.00

Izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu direktoru vietnieki izglītības jomā

G. Auza
L. Stepanova
I. Mazūdre

27.09.

10.00

Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

T. Aleksandrova

27.09.

11.00

Latvijas skolēnu 71. spartakiāde Basketbols 3X3

Ķekava

Izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

27.-28.09.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde futbolā

ZOC

2002.-2003. g.dz.

M. Actiņa

27.09.

15.00

Sākumskolas MA sanāksme

ZRKAC

sākumskolas metodisko komisiju vadītāji

I. Leilande

A. Ornicāne

28.09.

13.00

Kursi „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā”

ZRKAC

sākumskolas, pamatskolas skolotāji

D. Pētersone-Gūtmane

28.09.

14.00

Kursi „Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās ” 7. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas un sākumskolas skolotāji

I. Leilande

28.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

29.09.

13.00

Ceļojošās izstādes „Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” atklāšana

Jelgavas 4. vidusskola

izglītojamie, vecāki, pedagogi

I. Mazūdre
A. Celms

S. Baltiņa

29.09.

18.00

Zinātnieku nakts ZRKAC

ZRKAC

interesenti

S. Bukbārde

S. Šabanska

30.09.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5., 6., 7., 8., 9.-10. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

Septembris

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestades

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Septembris

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku pieredzes apmaiņas brauciens

Rīga

PII vadītāju vietnieki

I. Dakne

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

Septembris

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšana un sadale izglītības iestādēm.

Jelgavas izglītības pārvalde

R. Kupčs

19.09.

9.00

Jelgavas pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas novada dome

R. Poikāne

26.09.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas izglītības pārvalde

R. Poikāne

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»