Darba plāni
2018. gada maijs

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.05.

14.30

Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde vieglatlētikā

Zemgales olimpiskais centrs

2002.-2003. g.dz.,

1998.-2001. g.dz.

M. Actiņa

02.05.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

02.05.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

skolotāji

I. Leilande

03.05.

10.00

Zemgales reģiona speciālo pedagogu asociācijas biedru valdes sēde

IIAC

speciālo pedagogu asociācijas biedri

I. Vanaga
D. Lonerte

Brīvības svētki Jelgavā

04.05.

10.00

Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1. prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa

Jāņa Čakstes piemineklis

skolēni, vecāki, pedagogi, iedzīvotāji

G. Auza, izglītības iestāžu vadītāji

11.00

Brīvības stafete

Lielā iela

skolu komandas

M. Actiņa

11.00

Izstāde ”Lāčplēša piemineklis Jelgavā – no pagātnes nākotnei”.

Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzejs

13.00

“Lāčplēsis – Brīvības simbols”

Skvērs pie Ģederta Eliasa vēstures un mākslas muzeja

14.00

“Baltā galdauta svētki”

Jelgavas pilsētas bibliotēkas pagalms

16.00

Skulpturālā pilsētvides objekta "Laika rats 100" atklāšana.

Skvērs Lielajā ielā 38, starp Jāņa Asara un Lielo ielu

17.00

Svētku koncerts “Dzintara zemē, dzintara ļaudis”

Hercoga Jēkaba laukums

18.00

Video stāsta pirmizrāde “Jelgavas Brīvības bulvāra stāsts”

Jelgavas 4. vidusskola

G. Auza

I. Mazūdre

S. Baltiņa

9.00-20.00

Starptautiskais grafiti ielu mākslas festivāls “Brīvības stāsti”.

Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojums

07.05.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

08.05.

9.00

Darba sanāksme PII “Kāpēcīši” speciālo grupu pedagogiem

PII “Kāpēcīši”

PII “Kāpēcīši” speciālo grupu pedagogi

I. Vanaga
L. Lipiņa

08.05.

9.30

Mācību satura apspriešanas reģionālais ieviešanas seminārs.

Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

ZRKAC

dalībnieki pēc pieteikuma

S. Šabanska

08.05.

10.00

Konkurss angļu valodā 4. klašu skolēniem “Jelgava - ceļā uz Latvijas 100”

pie Sv. Trīsvienības torņa

4. klašu skolēnu komandas

E. Tukule

I. Leilande

08.05.

11.00

Zemgales reģiona sporta spēles “Jauno vieglatlētu kauss”

Iecava

2002./2003. g.dz.

M. Actiņa

08.05.

13.30 15.00

Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā

Zemgales olimpiskais centrs

2006./2008. g.dz.

2004./2005. g.dz.

M. Actiņa

08.05.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

09.05.

9.00

Labo darbu festivāls.

VISC Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls ”Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons’’

ZRKAC

Zemgales reģiona izglītības iestāžu skolēnu komandas pēc pieteikuma

S. Šabanska

09.05.

13.00

Eiropas diena Jelgavā

Uzvaras parks

skolēni, pedagogi

G. Auza

T.Aleksandrova

J. Dēvics

izglītības iestāžu vadītāji

09.05.

14.00

Spēles brīvā dabā

Uzvaras parks

4.-9. klašu skolēni

M. Actiņa

10.05.

pēc grafika

Jāņa Bisenieka fonda biznesa ideju konkursa skolēniem otrā kārta –biznesa idejas un prototipa prezentēšana

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte

skolēni pēc uzaicinājuma

I. Mazūdre

10.05.-11.05.

10.00

Seminārs “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

ZRKAC

skolu vadības komandas pēc pieteikuma

S. Šabanska

10.05.

14.00

Supervīzija skolu komandām “Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā”

Jelgavas Valsts ģimnāzija (pils, 145.kab.)

Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra, PII ”Kamolītis” vadības komandas

I. Bandeniece

E. Slokenberga

11.05.

11.00

Latvijas Skolu futbola čempionāta finālturnīrs

Rīga

Valsts ģimnāzijas komanda

M. Actiņa

12.05.

9.50

Junioru universitātes mācību gada noslēguma ekskursija uz 1. fizikas festivālu "FIZMIX Eksperiments"

Rīga

JU dalībnieki

S. Šabanska

14.05.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

15.05.

11.00

Zemgales reģiona sporta spēles “Vidusskolu kauss vieglatlētikā”

Bauska

skolu komandas

M. Actiņa

16.05.

11.00

LOK projekta “Sporto visa klase” 4. sezonas finālsacensības

Zemgales olimpiskais centrs

projektā iesaistītās klases

M. Actiņa

16.05.

13.00

Jāņa Bisenieka fonda biznesa ideju konkursa skolēniem noslēguma pasākums

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

skolēni, pedagogi

I. Mazūdre

16.05

14:00-16:00

Seminārs "Erasmus+ pieredze - ieguvums pedagogiem un skolēniem"

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola Skolotāju ielā 8

direktoru vietnieki izglītības jomā, interesenti

D.Birkenbauma

16.05.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

17.05.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu kovīzija

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

17.05.

14.00

Seminārs “Kā cilvēks iemācās lasīt” 2. grupa

ZRKAC

1. klašu un 5-6-gadīgo bērnu apmācības skolotāji pēc pieteikuma

M. Teika

I. Dakne

I. Leilande

17.05.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

21.05.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

22.05.

12.00

Mazo stafetes

Zemgales olimpiskais centrs

1., 2. klašu komandas

M. Actiņa

23.05.

11.00

Zemgales reģiona sporta spēles vieglatlētikā “C”un “D” grupai

Tukums

2005./2006. g.dz.

2007./2008. g.dz.

M. Actiņa

30.05.

15.00

Dabaszinību MA (1.-6. kl.) sanāksme

ZRKAC

dabaszinību (1.-6. kl.) skolotāji

D.Birkenbauma

D. Pētersone-Gūtmane

23.05.

18.00

Mācību priekšmetu olimpiāžu, starptautisko konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu pieņemšana pie Domes priekšsēdētāja A. Rāviņa

Zemgales olimpiskais centrs

skolēni, vecāki un pedagogi (ieeja ar ielūgumiem)

G. Auza

I. Mazūdre

T.Aleksandrova

24.05.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

25.05.

18.00

Pilsētas svētku gājiens

Lielā iela, Uzvaras iela, Kr. Barona iela

skolēni, vecāki, pedagogi

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

28.05.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

29.05.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

30.05.

14.00

Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiādes uzvarētāju apbalvošana

Jelgavas 4.vidusskola

sporta skolotāji

M. Actiņa

30.05.

15.00

Sporta MA sanāksme

Jelgavas 4.vidusskola

sporta skolotāji

M. Actiņa

31.05.

10.00

Latvijas skolu 3x3 basketbola čempionāts

Rīga

skolu komandas

M. Actiņa

Maijs

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

Maijs

Atbalsta pasākumi Jelgavas Amatu vidusskolas akreditācijas procesa sagatavošanai

Jelgavas Amatu vidusskola

direktors

G. Auza

I. Mazūdre

01.06.

18.00

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas pasniegšana

Jelgavas kultūras nams

skolēni un vecāki (ieeja ar ielūgumiem)

G. Auza

I. Mazūdre

T.Aleksandrova

02.06.

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

Jelgavas pilsēta

skolēni, vecāki, pedagogi, iedzīvotāji

G. Auza

I. Mazūdre

04.06.

14.00

Supervīzija skolu komandām “Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā”

Jelgavas Valsts ģimnāzija (pils, 145.kab.)

Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra, PII ”Kamolītis” vadības komandas

I. Bandeniece

E. Slokenberga

No 04.06.

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana

skolēni

G. Auza

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

No 04.06.

Atvērto vasaras skolu „Kopā labāk, kopā jautrāk” darbības atbalsta pasākumi

Izglītības iestādes

skolēni

G. Auza

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

Valsts pārbaudes darbi

21. – 22.05.

Eksāmens informātikā 12. klasei

G. Auza

L. Stepanova

Izglītības iestāžu vadītāji

22.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei

23. - 24.05.

Eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās 9. klasei

23. - 24.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei

25.05.

Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei

28.05.

Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei

29. – 30.05.

Eksāmens svešvalodā 9. klasei

30.05.

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12. klasei

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

17.05.

9.00

Pilsētas medicīnas darbinieku sanāksme

ZRKAC

R. Poikāne

22.05

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»