Darba plāni
2018. gada septembris

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.09.

17.00

Zinību dienas pasākums „ZINĪ Bums”

Pasta sala

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza

I. Mazūdre

03.09.

pēc grafika

Zinību diena

Izglītības iestādes

izglītojamie, vecāki, pedagogi

Izglītības iestāžu vadītāji

Līdz 04.09.

Izglītojamo skaita atskaites sagatavošana VIIS sistēmā

Izglītības iestādes

izglītības iestāžu vadītāji

Izglītības iestāžu vadītāji

Z. Rasiņš

L. Stepanova

04.09.

9.00

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu dibinātāji/ vadītāji

G. Auza

S. Joma

10.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

S. Joma

04.09.

15.00

ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu - karjeras konsultantu sanāksme

Izglītības pārvalde

pedagogi - karjeras konsultanti

I. Mazūdre

04.09.

15.00

Mācību jomu koordinatoru un metodisko apvienību vadītāju sanāksme

ZRKAC

mācību jomu koordinatoru un metodisko apvienību vadītāji

S. Šabanska

05.09.

14.30

ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu koordinatori

G. Auza

05.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

I. Vanaga

05.09.

11.00

Latvijas simtgadei veltītās iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” noslēguma pasākums

Jelgavas 4. vidusskola

iniciatīvas dalībnieki

E. Miķelsone

06.09.

13.00

FasTracKids pedagogu sanāksme

ZRKAC

FasTracKids pedagogi

S. Joma

S. Šabanska

06.09.

Izbraukšana 11.30

Iniciatīvas „Latvijas skolas somas” atklāšanas pasākums

Arēna Rīga

5. – 9.klašu izglītojamie

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

06.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

Līdz 07.09.

Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

L. Stepanova

S. Joma

R. Kupčs

07.09.

14.00

Tīklošanās seminārs “KOMPETENCĒS BALSTĪTA MATEMĀTIKAS IZGLĪTĪBA”

LLU ITF Matemātikas katedra

matemātikas skolotāji

Izglītības iestāžu vadītāji

08.09.

10.00

Metāla svētki. Konkurss dabaszinātņu skolotājiem “Zinātne uz skatuves” (2. kārta)

Pasta sala

pedagogi, interesenti

S. Bukbārde

09.-12.09.

Pēc grafika

Dzejas dienas Jelgavā

Jelgavas pilsēta

izglītojamie, vecāki, pedagogi

Izglītības iestāžu vadītāji

11.09.

14.00

Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

G. Auza
I. Mazūdre

11.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

12.09. papildināts

11:00

Zemgales reģiona bērnu un jauniešu sporta spēles Orientēšanās

Jelgavas novads

Izglītības iestāžu komandas

M.Actiņa

12.-13.09. papildināts

14:00

Jelgavas pilsētas skolēnu 48. spartakiāde futbolā

ZOC

2007.-2009.g.dz.

M.Actiņa

13.09.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu kovizija

IIAC

Izglītības iestāžu psihologi

I.Vanaga

13.09.

12.00

Kursi “Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem”

ZRKAC

pedagogi

D.Pētersone-Gūtmane

13.09.

14.00

Junioru universitātes atlases tests

ZRKAC

5. kl. skolēni

S. Šabanska

A. Skalde

14:09 papildināts

11:00

Atlases sacensības ISF skolu pasaules čempionātā basketbolā U-18 Heraklionā, Grieķijā 2019.g.

Saldus

Jelgavas 4.vidusskola

M.Actiņa

14.09.

17.00

Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1.prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa

pie Jāņa Čakstes pieminekļa

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza,
Izglītības iestāžu vadītāji

18.-19.09. papildināts

14:00

Jelgavas pilsētas skolēnu 48. spartakiāde futbolā

ZOC

2005.-2006.g.dz.

M.Actiņa

18.09.

15.00

Sanāksme “Metodiskā darba prioritātes 2018./2019. māc.g.” direktoru vietniekiem izglītības jomā

ZRKAC

direktoru vietnieki izglītības jomā, kas atbild par metodisko darbu

S. Šabanska

18.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

19.09.

14.00

Seminārs „Aktualitātes 2018./2019.m.g.”

Izglītības pārvalde

sociālie pedagogi

G. Auza

19.09.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

26.09. pārcelts

10.00

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā / metodiķu informatīvā sanāksme

ZRKAC

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā / metodiķi

S Joma

I.Dakne

20.09. papildināts

12:00

Latvijas skolēnu 72. spartakiāde “Vidusskolu kauss” vieglatlētikā

Saldus

Izglītības iestāžu komandas

M.Actiņa

20.09.

14.00

Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”

ZRKAC

pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki

I. Leilande

20.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

21.09.

9.00

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs

pedagogi pēc pieteikuma Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

G. Strade
L. Gutnika

21.09. papildināts

9:30

Olimpiskā diena

ZOC

Izglītības iestādes, skolu komandas

M.Actiņa

25.09.

atcelts

10:00

Izglītības iestāžu speciālo pedagogu un skolotāju palīgu darba sanāksme

IIAC

speciālie pedagogi un skolotāju palīgi

I.Vanaga

25.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

26.-27.09. papildināts

14:00

Jelgavas pilsētas skolēnu 48. spartakiāde futbolā

ZOC

2003.-2004.g.dz.

M.Actiņa

26.09.

10.00

Skolu direktoru darba sanāksme “Aktualitātes skolvadībā”

Izglītības pārvalde

skolu direktori

G. Auza

26.09.

15.00

Metodiskā atbalsta skola

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

S. Šabanska

27.09.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

27.09.

10.00-17.00

Konference “Lietpratība pamatizglītībā”

Rīga

Dalībnieki pēc pieteikuma

SKOLA 2030

28.09.

9.00

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”

Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs

pedagogi pēc pieteikuma Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

G. Strade
L. Gutnika

28.09 papildināts

12:00

Latvijas skolēnu 72. spartakiāde Vieglatlētikas rudens krosa stafetēs

Preiļi

Izglītības iestāžu komandas

M.Actiņa

28.09.

18.00

Zinātnieku nakts

ZRKAC

S. Bukbārde

29.09.

10.00

Junioru universitātes 1. nodarbība

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

Septembris

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

Septembris

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšana un sadale izglītības iestādēm.

Jelgavas izglītības pārvalde

R. Kupčs

18.09. atcelts

9.00

Jelgavas pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas novada dome

R. Poikāne

25.09.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas izglītības pārvalde

R. Poikāne

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»