Izglītības iestādes
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipari"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte"
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes
SIA Barboleta pirmsskolas izglītības iestāde "Mācos Mācīties”
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Paulas Karlsons”
SIA "Saules bērnu dārzs"
SIA "Edgars un Tamāra" pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
SIA "Evons" pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"
SIA "Mītavas elektra" pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne"
SIA "Pūčuks" pirmsskolas izglītības iestāde
SIA "Rūķu māja"pirmsskolas izglītības iestāde
Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"'
Pamatizglītības iestādes
Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"'
Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas 3. sākumskola
Jelgavas 4. sākumskola
Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs
Jelgavas 2. internātpamatskola
Vidējās izglītības iestādes
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 5.vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Profesionālās izglītības iestādes
Jelgavas Amatu vidusskola
Jelgavas Tehnikums
Jelgavas Mūzikas vidusskola
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Jelgavas Mākslas skola
Interešu izglītības iestādes
Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”
Jelgavas Ledus sporta skola
Jelgavas specializētā peldēšanas skola
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola