Vidējās izglītības iestādes
  Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Meiju ceļā 9, Jelgavā, LV-3007
  Jelgavas Valsts ģimnāzija
  Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
  Jelgavas 4. vidusskola
  Jelgavas 5.vidusskola
  Jelgavas 6. vidusskola
  Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola