Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” izsludina pieteikšanos konkursam „Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva”

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” izsludina pieteikšanos konkursam „Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva”. Līdz 2017.gada 26. maijam izglītības iestādes var izvirzīt pretendentus konkursam.
Par izglītības kvalitātes balvas pretendentiem var būt Jelgavas pilsētas vispārējo izglītības iestāžu 7.–12. klašu izglītojamie un profesionālo izglītības iestāžu 1.- 4. kursa izglītojamie ar mācību sasniegumu vidējo vērtējumu mācību gadā ne zemāku par 8,5 ballēm. 
Konkursa uzvarētājiem tiks pasniegta naudas balva 75 euro apmērā.
Konkursa „Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva” mērķis ir kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības veicināšana, izglītojamo motivēšana sasniegt augstus mācību rezultātus un pozitīvas mācību attieksmes veidošana.

Konkursa nolikums

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 20.04.2017.