Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

ien2018


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2018. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

izd2018

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)

darbinieku algas pieejamas šeit: http://jip.jelgava.lv/algas


Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2018. gada aprīli
Vārds. Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvalde vadītāja 1510,87
Sarmīte Joma Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1617,80
Tija Aleksandrova Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1284,07
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 998,96
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 846,98
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 918,74
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 835,89
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 920,62
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 660,31
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 832,45
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 1096,48
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1022,29
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 982,95
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 996,09
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1132,63
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 894,40
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 1192,36
Kristīne Goldberga Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 908,36
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 883,43
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1121,05
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 746,08
Ilze Miklaševica Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1201,23
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 746,67
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 1083,80
Natela Seļiščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 1247,80
Iraida Novicka Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 640,80
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 1207,78
Ludmila Stūre Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 731,03
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 890,46
Žanna Kleščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 687,49
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 63,83
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 1056,00
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 867,32
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 787,60
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 801,15
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 922,86
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 886,83
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 1120,57
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 881,10
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 809,71
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 576,55
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 650,40
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 648,99
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 1010,44
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 786,35
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 569,90
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 793,16
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 718,51
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 850,01
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 1154,15
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 942,23
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 950,28
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1030,28
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 949,21
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 791,74
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 828,20
Raimonds Žaggers Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 817,82
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 841,87
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 882,65
Līga Gutnika Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 851,80
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 1035,02
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 875,26
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 911,35
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 1073,10
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 827,38
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 912,59
Ligita Melngaile Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 717,70
Astra Klāsena Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 447,10
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 697,76
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 660,66
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 706,02
Larisa Sauka Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 801,16
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 253,95
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 1520,76
Lelde Liepa - Liepiņa Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 551,15
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 831,98
Lāsma Krasņikova Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 628,20
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 744,51
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 1084,09
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 554,78
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 857,67
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 894,89
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 566,51
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 999,63
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 1075,08
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 752,56
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 500,39
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 801,95
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 617,99
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 959,55
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 723,52
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 578,82
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 582,22
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 700,57
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 608,87
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 571,76
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 827,60
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 565,79
Ilze Lauberga-Čuda Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 355,82
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 715,00
Guna Salcēviča Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 604,61
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 669,72
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 795,33
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 554,29
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 572,89
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 275,84
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 577,71
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 443,79
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 795,70
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 578,28
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 519,36
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 787,60
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 657,01
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 715,00
Kristīne Politere Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 1765,62
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 737,10
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 596,70
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 613,78
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 421,81
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 572,61
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 751,95
 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»