Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

ien2018


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2018. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

izd2018

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)

darbinieku algas pieejamas šeit: http://jip.jelgava.lv/algas


Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2018. gada septembri
Vārds. Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvalde vadītāja  1507.44
Sarmīte Joma Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1094.42
Tija Aleksandrova Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1110.01
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 1070.27
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 788.89
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 1254.31
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 1160.25
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 653.06
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 884.21
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 1174.80
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 539.17
Ruta Matrosova Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 970.96
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1082.05
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1139.09
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 894.40
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 1193.33
Guna Pentjuša Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 571.53
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1104.01
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1117.35
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 821.27
Ilze Miklaševica Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1119.74
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 687.46
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 721.35
Natela Seļiščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 1061.06
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 884.22
Ludmila Stūre Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 1218.46
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 884.72
Žanna Kleščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 686.37
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 625.86
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 1055.85
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 820.31
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 810.21
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 810.21
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 885.40
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 1139.59
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 919.43
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 870.36
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 595.85
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 635.82
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 747.20
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 1017.92
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 814.43
Sanita Kaļķe Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 654.90
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 798.45
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 718.51
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 842.99
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 1103.60
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1025.87
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1025.87
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1053.00
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1007.48
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 791.74
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 1066.86
Raimonds Žaggers Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 706.98
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 835.54
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 852.16
Līga Gutnika Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 850.02
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 1020.13
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 856.71
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 884.08
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 557.50
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 804.55
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 912.59
Ligita Melngaile Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 752.09
Astra Klāsena Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 416.73
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 791.65
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 650.77
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 673.01
Larisa Sauka Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 767.55
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 253.95
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 945.06
Lelde Liepa - Liepiņa Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 598.10
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 877.91
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 752.86
Irina Deicmane Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 630.53
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 1220.21
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1125.49
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1075.39
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 566.51
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1182.06
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 747.60
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 722.68
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 462.40
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 759.70
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 634.41
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 419.43
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 723.52
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 578.82
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 603.70
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 737.10
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 606.81
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 574.22
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 827.60
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 565.79
Ilze Lauberga-Čuda Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 716.00
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 712.00
Guna Salcēviča Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 805.32
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 623.21
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 792.00
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 519.04
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 569.60
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 702.00
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 574.37
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 562.59
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 792.00
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 570.93
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 524.47
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 787.60
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 658.12
Ineta Znotiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 615.26
Sandra Lāce Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 739.65
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 737.10
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 617.87
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 574.06
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 838.56
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks -
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 741.21
Gita Ozola Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 602.59

 

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»