Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

1


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

2

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2017. gada oktobri
Vārds, Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvalde vadītāja 1416.22
Sarmīte Joma Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 979.43
Tija Aleksandrova Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1037.18
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 965.26
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 836.37
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 894.71
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 767.42
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 904.87
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 816.46
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 816.35
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 1075.09
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1007.89
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 964.76
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 975.90
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1119.44
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 820.89
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 1235.50
Kristīne Golberga Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 985.34
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1102.93
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1178.93
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 815.20
Ilze Miklaševica Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1102.66
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 840.06
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 847.54
Natela Seliščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 1101.59
Iraida Novicka Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 705.60
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 797.08
Ludmila Stūre Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 662.52
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 842.16
Žanna Kļeščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 690.47
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 700.65
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 1021.08
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 885.65
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 775.77
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 789.24
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 786.44
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 843.68
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 1149.75
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 879.31
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 831.22
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 566.62
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 605.98
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 708.55
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 991.82
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 774.56
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 769.59
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 775.76
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 673.30
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 805.43
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 1130.91
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 925.80
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 933.58
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1014.08
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 944.78
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 747.06
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 959.95
Raimonds Žaggers Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 775.25
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 767.20
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 942.22
Līga Gutnika Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 816.60
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 953.22
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 802.61
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 839.09
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 507.16
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 781.54
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 896.69
Ligita Melngaile Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 870.63
Astra Klāsena Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 503.03
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 847.77
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 613.36
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 772.50
Larisa Sauka Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 756.74
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 235.72
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 933.51
Linda Spalva Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 513.34
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 822.15
Lāsma Krasņikova Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 537.70
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 734.42
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 1063.10
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 703.98
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 843.95
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 917.88
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 547.57
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 979.35
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 822.04
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 714.95
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 453.76
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 737.52
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 565.12
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 532.73
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 664.49
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 524.60
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 535.36
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 702.49
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 557.12
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 527.91
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 783.45
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 521.81
Ilze Lauberga - Čuda Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 667.24
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 679.21
Guna Salcēviča Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 556.03
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 617.02
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 756.35
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 475.53
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 544.15
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 658.99
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 532.57
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 528.96
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 748.99
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 523.16
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 475.53
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 743.20
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 623.43
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 672.09
Kristīne Politere Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 333.56
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 692.95
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 557.12
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 568.16
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 789.92
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 418.09
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 692.26

* izmaksātā aprēķinātā atalgojuma summa

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»