Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

1


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

2

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2017. gada augustu
Vārds, Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja 1462.39
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 806.42
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 813.94
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 875.26
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 760.86
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 852.98
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 777.06
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 820.29
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 1009.04
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 951.50
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 925.70
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 943.17
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1100.32
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 782.48
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 991.33
Ilona Blūma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 930.69
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 963.36
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 967.07
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 711.94
Ilze Liepiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 436.52
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 984.53
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 847.54
Natela Seliščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 866.35
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 833.40
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 869.79
Žanna Kļeščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 681.27
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 695.30
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 949.54
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 905.55
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 851.63
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 846.08
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 843.15
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 843.68
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 962.82
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 840.39
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 776.93
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 540.28
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 591.08
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 704.16
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 974.04
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 801.00
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 792.29
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 799.57
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 664.65
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 841.27
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 913.44
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 960.71
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 974.29
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1020.77
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 983.14
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 747.06
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 995.96
Ringolds Aveniņš Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 584.77
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 808.44
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 916.00
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 1002.79
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 849.11
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 895.46
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 530.66
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 789.61
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 789.56
Aleksandrs Lazarevs Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietnieks 787.35
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 766.24
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 613.36
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 861.40
Inga Zudiļina Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 683.49
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 431.57
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 958.05
Linda Spalva Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 770.80
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 858.36
Lāsma Krasņikova Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 612.13
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 763.50
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 988.81
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 813.16
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 876.83
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 973.48
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 538.10
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1057.16
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 900.86
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 757.56
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 453.76
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 699.47
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 565.12
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 549.23
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 666.94
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 524.60
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 553.30
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 692.95
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 591.71
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 527.91
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 811.59
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 544.21
Vizma Vītola Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 565.91
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 717.36
Guna Sabrēviča Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 457.48
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 620.98
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 764.42
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 725.70
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 549.64
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 688.83
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 523.16
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 556.99
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 782.45
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 543.90
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 508.29
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 743.20
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 639.63
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 696.40
Kristīne Lece Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 537.95
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 744.04
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 557.12
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 560.45
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 732.98
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 527.91
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 620.89

* izmaksātā aprēķinātā atalgojuma summa

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»