Maksas pakalpojumi

Pielikums

Jelgavas pilsētas domes

22.03.2012. lēmumam Nr.4/3

Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2012. lēmumu Nr.17/9

24.07.2014. lēmumu Nr.10/5

26.02.2015. lēmumu Nr.3/9

27.08.2015. lēmumu Nr.11/1

24.09.2015. lēmumu Nr.12/7

29.12.2016. lēmumu Nr.15/3

26.10.2017. lēmumu Nr.12/8

23.11.2017. lēmumu Nr.13/6

26.04.2018. lēmumu Nr. 6/7

  

1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

1.1.

Telpas noma izglītības iestādē

1.1.1.

Telpas platība līdz 20 m2

1 stunda

0.95

1.1.2.

Telpas platība no 20 - 40 m2

1 stunda

2.76

1.1.3.

Telpas platība no 40 – 60 m2

1 stunda

4.57

1.1.4.

Telpas platība virs 60 m2

1 stunda

6.38

1.2.

Sporta zāles noma izglītības iestādē, izņemot pirmsskolas izglītības iestādi un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi “Jelgavas 2.internātpamatskola”

1.2.1.

Telpas platība līdz 350 m2

1 stunda

12.68

1.2.2.

Telpas platība virs 350 m2

1 stunda

19.67

1.3.

Aktu zāles noma

1.3.1.

Izglītības iestādē, izņemot pirmsskolas izglītības iestādi

1.3.1.1.

Telpas platība līdz 250 m2

1 stunda

7.56

1.3.1.2.

Telpas platība virs 250 m2

1 stunda

10.53

1.3.2.

Pirmsskolas izglītības iestādē

1.3.2.1.

Telpas platība līdz 70 m2

1 stunda

6.64

1.3.2.2.

Telpas platība virs 70 m2

1 stunda

9.86

1.4.

Datorklases noma izglītības iestādē

1 stunda

10.25

1.5.

Peldbaseina noma pirmsskolas izglītības iestādē

1.5.1.

Peldētapmācība vienam bērnam

1 stunda

2.48

1.5.2.

Peldētapmācība vienam bērnam kopā ar pieaugušo

1 stunda

4.96

1.5.3.

Peldbaseina viena celiņa noma (maksimālais personu skaits – 12)

1 stunda

24.80

1.6.

Pārtikas produktu un dzērienu automāta nomas vieta

1 mēnesis

16.74

1.7.

Atbrīvot no maksas, finansējumu paredzot no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde) budžeta:

1.7.1.

Par 1.2.apakšpunktā noteikto pakalpojumu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo sporta nodarbībām

1.7.2.

Par 1.2.apakšpunktā noteikto pakalpojumu invalīdu biedrībām, kas reģistrētas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, sporta nodarbībām saskaņā ar izglītības iestādes noslogotības grafiku

1.7.3.

Par 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā noteikto pakalpojumu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes interešu izglītības nodarbībām

1.7.4.

Par 1.3.apakšpunktā noteikto pakalpojumu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes izglītības un kultūras pasākumiem un nodarbībām

(Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmuma Nr.15/3 redakcijā, kas stājas spēkā 01.02.2017., grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.11.2017. lēmumu Nr.13/6)

  

2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 6.vidusskola”

maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

2.1.

Visa peldbaseina kompleksa noma

1 stunda

69.98

2.2.

Peldbaseina viena celiņa noma

1 stunda

17.50

2.3.

Peldbaseina viena celiņa noma 8 bērniem ar trenera pakalpojumiem

1 stunda

11.67

2.4.

Individuālais peldbaseina apmeklējums pieaugušajam, izņemot Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajam pensionāram

1 stunda

2.69

2.4.1

Individuālais peldbaseina apmeklējums Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajam pensionāram vai personām ar I vai II invaliditātes grupu

1 stunda

1.50

2.5.

Individuālais peldbaseina apmeklējums bērnam

1 stunda

1.50

2.6.

Abonements pieaugušajam, izņemot Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajam pensionāram

– 10 apmeklējumi, katrs 1 stundu

10 stundas

20.99

2.6.1

Abonements Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajam pensionāram vai personām ar I vai II invaliditātes grupu – 10 apmeklējumi, katrs 1 stundu

10 stundas

10.00

2.7.

Abonements bērnam – 10 apmeklējumi, katrs 1 stundu

10 stundas

10.00

2.8.

(Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.07.2014. lēmumu Nr.10/5)

2.9.

(Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.07.2014. lēmumu Nr.10/5)

2.10.

(Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.07.2014. lēmumu Nr.10/5)

Peldēšanas nodarbības pašvaldības izglītības iestādēm, kas paredzētas izglītības iestādes licencētajās un akreditētajās programmās, bez maksas.

Atbrīvot no maksas par 2.4. un 2.4.1 apakšpunktā minēto pakalpojumu (personai viena stunda nedēļā) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” darbiniekus, kuri nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, finansējumu paredzot no Izglītības pārvaldes budžeta.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.07.2014. lēmumu Nr.10/5, Jelgavas pilsētas domes 24.09.2015. lēmumu Nr.12/7, kas stājas spēkā 01.10.2015., Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumu Nr.15/3, Jelgavas pilsētas domes 26.10.2017. lēmumu Nr.12/8, Jelgavas pilsētas domes 23.11.2017. lēmumu Nr.13/6)

  

3. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa”

maksas pakalpojumi

(Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumu Nr.15/3)

  

4. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Mākslas skola”

maksas pakalpojumi

(Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.07.2014. lēmumu Nr.10/5)

   
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes

„Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”” maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

5.1.

Dalības maksa nometnē

5.1.1.

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajam bērnam

1 diena

9.00

5.1.1.1

Citā administratīvajā teritorijā deklarētajam bērnam

1 diena

15.92

5.1.2.

1 diennakts

Minimālā maksa

15.00

5.2.

Nometnes “Lediņi” pakalpojumi

5.2.1.

Nometnes teritorijas noma

1 stunda/ personai

0.83

5.2.2.

Nometnes teritorijas noma pasākumam

1 stunda

49.59

5.2.3.

Baseina noma

1 stunda/

personai

1.66

5.2.4.

Gultas vietas noma ar gultas veļu

1 diennakts/

personai

4.55

5.3.

Ieejas biļetes cena vai dalības maksa iestādes organizētos pasākumos

personai

Minimālā maksa

1.00

5.4.

Atbrīvot no maksas, finansējumu paredzot no pašvaldības sociālā budžeta:

5.4.1.

Par 5.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statuss

5.4.2.

Par 5.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām

(Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmuma Nr.15/3 redakcijā, kas grozīta ar Jelgavas pilsētas domes 23.11.2017. lēmumu Nr.13/6 un Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmumu Nr.6/7, kas stājas spēkā 01.06.2018.)

  

6. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās izglītības iestādes

„Jelgavas Amatu vidusskola” maksas pakalpojumi

Mācību frizētavas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

6.1.

Matu krāsošana:

6.1.1.

saknes

-

3.97

6.1.2.

īsie mati

-

6.53

6.1.3.

pusgari mati

-

7.47

6.2.

Matu krāsošana ar klienta matu krāsu:

6.2.1.

saknes

-

1.17

6.2.2.

īsie mati

-

1.86

6.2.3.

pusgari mati

-

2.33

6.3.

Matu balināšana:

6.3.1.

saknes

-

2.80

6.3.2.

īsie mati

-

3.50

6.4.

Matu balināšana ar cepurīti:

6.4.1.

īsie mati

-

2.80

6.4.2.

pusgari mati

-

3.27

6.5.

Matu balināšana ar foliju

-

1.75-4.43

6.6.

Ķīmiskie ilgviļņi ar griešanu un veidošanu

-

2.92-5.25

6.7.

Sieviešu matu griezumi:

6.7.1.

pamatgriezums

-

0.47

6.7.2.

kombinētais griezums

-

0.81

6.7.3.

modeļgriezums

-

1.17

6.7.4.

griezums ar karstajām šķērēm

-

3.50

6.8.

Vīriešu matu griezumi:

6.8.1.

pamatgriezums

-

0.47

6.8.2.

modeļgriezums

-

1.17

6.8.3

griezums ar karstajām šķērēm

-

2.33

6.8.4.

bārdas aplīdzināšana

-

0.47

6.9.

Matu veidošana ar lokšķērēm:

6.9.1.

pusgari mati

-

3.14

6.9.2

gari mati

-

3.50

6.10.

Matu taisnošana ar taisnotāju:

6.10.1.

pusgari mati

-

2.11

6.10.2.

gari mati

-

2.33

6.11.

Matu veidošana ar fēnu:

6.11.1.

īsie mati

-

0.81

6.11.2.

pusgari mati

-

1.05

6.11.3.

gari mati

-

1.17

6.11.4.

matu veidošana ar fēnu vīriešiem

-

0.47

6.12.

Matu uztīšana uz ruļļiem:

6.12.1.

īsie mati

-

0.70

6.12.2.

pusgari mati

-

0.94

6.12.3.

gari mati

-

1.17

6.13.

Vakara frizūra

-

4.08

6.14.

Bizīšu pīšana:

6.14.1.

viena afrikāņu bizīte

-

1.17

6.14.2.

viena franču bizīte

-

1.75

6.15.

Matu mazgāšana

-

0.36

6.16.

Matu balzams – maska

-

0.58

6.17.

Matu putas

-

0.23

6.18.

Matu želeja

-

0.36-0.81

6.19.

Matu vasks

-

0.11-0.81

6.20.

Matu laka

-

0.23-0.70

6.21.

Fiksators

-

0.11-0.36

Vizāžistu pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

6.21.1

Dienas meikaps

personai

2.81

6.21.2

Vakara meikaps

personai

3.37

6.21.3

Fantāzijas meikaps

personai

4.04-10.00

Ēdināšanas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

6.22.

Maize

1 kg

4.30

6.23.

Maizīte ar riekstu pildījumu

1 gab.

0.46

6.24.

Maizīte ar vārītā krēma pildījumu

1 gab.

0.48

6.25.

Pankūkas

1 kg

2.96

6.26.

Speķa pīrādziņš

1 gab.

0.21

6.27.

Hamburgers

1 gab.

0.73

6.28.

Ābolu-bumbieru plātsmaize

1 kg

4.06

6.29.

Biezpiena plātsmaize

1 kg

4.54

6.30.

Torte

1 kg

8.37

6.31.

Kliņģeris

1 kg

5.36

6.32.

Kēkss

1 kg

4.06

6.33.

Sviesta cepumi ar riekstiem

1 kg

5.90

6.34.

Piparkūkas

1 kg

4.37

6.35.

Mazās banketa uzkodas

1 gab.

0.58

6.36.

Aukstā uzkoda ar lasi

1 gab.

0.72

6.37.

Aukstā uzkoda ar gaļu, gaļas izstrādājumiem

1 gab.

0.58

6.38.

Aukstā uzkoda ar augļiem

1 gab.

0.41

6.39.

Aukstā uzkoda ar sieru

1 gab.

0.48

6.40.

Siera plate

1 kg

9.95

6.41.

Siera salāti

1 kg

3.93

6.42.

Zivju salāti

1 kg

6.18

6.43.

Pikantie dārzeņu salāti

1 kg

5.56

6.44.

Salāti ar kūpinātu gaļu

1 kg

6.43

6.45.

Kafija

150 g

0.58

6.46.

Tēja

200 ml

0.28

6.47.

Sula

200 ml

0.28

6.48.

Kafijas pauze

personai

4.00

6.49.

Zupa (soļanka)

250 ml

1.06

6.50.

Pupiņu zupa

250 ml

1.04

6.51.

Pamatēdiens (zivs) ar piedevām (kartupeļi, dārzeņi un svaigie salāti)

1 porcija

9.88

6.52.

Pamatēdiens (cūkgaļa) ar piedevām (kartupeļi, dārzeņi un svaigie salāti)

1 porcija

7.19

6.53.

Pamatēdiens (liellopu vai jēra gaļa) ar piedevām (kartupeļi, dārzeņi un svaigie salāti)

1 porcija

7.50

6.54

Pamatēdiens (vistas vai tītara gaļa) ar piedevām (kartupeļi, dārzeņi un svaigie salāti)

1 porcija

7.32

6.55.

Deserts (panna cota)

1 porcija

1.44

6.56

Deserts (biezpiena krēms)

1 porcija

1.98

6.57.

Saldējums

1l

8.16

6.58.

Galdu uzklāšana, novākšana un apkalpošana

1 stunda

11.67

Citi pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

6.59.

Profesionālās tālākizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” (iegūstamā kvalifikācija – pavārs) eksterņiem

Mācību kurss

775.47

6.60.

Profesionālās tālākizglītības programma „Frizieru pakalpojumi” (iegūstamā kvalifikācija – frizieris) eksterņiem

Mācību kurss

718.55

6.61.

Degustācijas zāles noma

1 stunda

3.50

6.62.

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu ražošanas darbnīcas noma skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem

1 stunda

11.67

6.63.

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu teorijas klases un mācību laboratorijas noma skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem

1 stunda

5.83

6.64.

Vingrošanas zāles noma

1 stunda

7.17

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.07.2014. lēmumu Nr.10/5, Jelgavas pilsētas domes 23.11.2017. lēmuma Nr.13/6 redakcijā)

  

7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” maksas pakalpojumi

(Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumu Nr.15/3)

  

8. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 4.vidusskola”

maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

8.1.

Mūzikas instrumentu un apskaņošanas inventāra noma:

8.1.1.

Timpāni

1 diennakts

Minimālā maksa

116.63

8.1.2.

Bungas

1 diennakts

Minimālā maksa

58.31

8.1.3.

elektriskās klavieres

1 diennakts

Minimālā maksa

58.31

8.1.4.

apskaņošanas aparatūra

1 diennakts

Minimālā maksa

116.63

8.2.

Koncertzāles noma (bez apskaņošanas aparatūras)

1 stunda

46.66

8.3.

Koncertzāles noma (ar apskaņošanas aparatūru)

1 stunda

58.31

8.4.

Nomas vieta ieejas hallē

1 stunda

4.35

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.07.2014. lēmumu Nr.10/5, Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumu Nr.15/3, Jelgavas pilsētas domes 23.11.2017. lēmuma Nr.13/6 redakcijā)

  

9. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

“Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs” maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

9.1.

Gultasvietas noma

ar gultas veļu

9.1.1.

1 diennakts

5.16

9.1.2.

1 mēnesis

60.76

9.2.

Dalības maksa informatīvi izglītojošajā pasākumā

1 stunda/

1 personai

2.48

(Jelgavas pilsētas domes 23.11.2017. lēmuma Nr.13/6 redakcijā, 9.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2018.)

  

10. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde”

maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

10.1.

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālista konsultācija bērna vecākiem (aizbildņiem)

1 stunda

10.53

10.2.

Bērna pedagoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana

viens atzinums

16.02

10.3.

Bērna psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana

viens atzinums

21.36

10.4.

Bērna logopēdiskā izpēte un atzinuma sagatavošana

viens atzinums

16.02

10.5.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas izbraukuma sēde

1 stunda

22.83

10.6.

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu izbraukuma izglītojoša nodarbība (bez transporta izmaksām)

1 stunda

20.83

10.6.1

Psihologa konsultācija

1 stunda

10.53

10.6.2

Logopēda konsultācija

1 stunda

10.37

10.6.3

Speciālā pedagoga konsultācija

1 stunda

10.37

10.7.

Atbrīvot no maksas par 10.1.-10.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus, finansējumu paredzot no Izglītības pārvaldes budžeta

(Jelgavas pilsētas domes 24.07.2014. lēmuma Nr.10/5 redakcijā, kas grozīta ar Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumu Nr.15/3)

  

11. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

„Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

11.1.

Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas nomas vieta

1 m2/mēnesī

22.87

(Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. lēmuma Nr.3/9 redakcijā)

  

12. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

12.1.

Digitālo klavieru noma

1 stunda

0.38

12.2.

Interaktīvās tāfeles noma

1 stunda

1.47

(Jelgavas pilsētas domes 27.08.2015. lēmuma Nr.11/1 redakcijā, kas stājas spēkā 01.09.2015.)

  

13. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

“Jelgavas 2.internātpamatskola” maksas pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Maksa euro

bez PVN

13.1.

Sporta zāles noma

1 stunda

19.47

(Jelgavas pilsētas domes 23.11.2017. lēmuma Nr.13/6 redakcijā)

  

* Grozījumi, kas apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmumu Nr.6/7 “Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.4/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana”, stāsies spēkā ar 01.06.2018.

  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja G.Auza

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04.06.2018.