Sākums Pirmsskolas izglītība  
Bērnu uzraudzības pakalpojums

16.07.2013.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 404

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība   

http://likumi.lv/doc.php?id=258873

 

19.09.2013.Ministru kabineta noteikumi Nr. 890

"Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

http://likumi.lv/doc.php?id=260057

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs

http://ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html

 

26.05.2016. Jelgavas pilsētas domes lēmums  Nr. 6/3  PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM”.

22.02./2018.lēmums

nolikums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02.03.2018.