Sākums Pirmsskolas izglītība Pirmskolu rinda  
Pirmsskolu rinda - saistošie noteikumi

Vietu piešķiršana un bērnu uzņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs notiek saskaņā ar 28.01.2016. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumiem Nr.16-3
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (Noteikumi) https://likumi.lv/ta/id/280152

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 08.05.2017.