Īstenotie projekti
  Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā
  Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam
  Romu bērni skolā
  Atbalsta sistēmas uzlabošana romu bērniem un jauniešiem
  Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, I kārta
  Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs
  Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana
  Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
  Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē
  Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā
  Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)
  Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
  Sporta inventāra iegāde
  Jauniešu fizisko aktivitāšu nodrošināšana Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas sporta laukumā
  Jelgavas Amatu skolas izglitibas programmas „Atslēdznieks” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos
  Jelgavas Amatu skolas izglītības programmas „Frizieris” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos
  Jelgavas Amatu skolas izglītības programmas „Pavārs” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos
  Jelgavas Amatu skolas izglītības programmas „Drēbnieks” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos
  Jelgavas pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
  Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs
  Ilgstoši slimu bērnu mācību procesu uzlabošana slimnīcā „Ģintermuiža”
  Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
  Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža brieža ielā 23a rekonstrukcija