Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiādē uzvar Roberts Ralfs Vārslavs no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
  111 Sestdien, 24.februārī Lietuvā notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (HSPSMO), ko organizē Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU Matemātikas katedru.
Šogad olimpiādē Latviju pārstāvēja trīsdesmit divi skolēni no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5.vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4.vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas.

Visaugstākos sasniegumus olimpiādē šogad uzrādīja 9. un 10.klašu skolēni. Jāatzīmē, ka skolu kopvērtējumā Jelgavas Spīdolas ģimnāzija arī šogad saglabāja savas līdera pozīcijas, tikai par nedaudz punktiem apsteidzot Jelgavas 5.vidusskolu.

Vērtējot individuālos sasniegumus, starp Latvijas skolēniem visaugstāko punktu skaitu ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 9.klases skolēns Roberts Ralfs Vārslavs (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija). 9.klašu grupā II un III vietu attiecīgi ieguva Darjai Stebnovskai un Žaklīna Maksimova. Abas meitenes ir no Jelgavas 5.vidusskolas.
10.klašu grupā I-II vietu dala Ernests Kancēvičs (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola) un Marta Kozļenoka (Jelgavas 4.vidusskola), bet III vieta Daņilam Šakurovam no Jelgavas 5.vidusskolas. 11. grupā līderos izvirzījās Daniīls Stūris (Jelgavas Valsts ģimnāzija), II vieta - Aleksandrs Barkovskis (Jelgavas 5.vidusskola), bet III vietu dala trīs skolēni: Kristīne Krastiņa un Viesturs Gedvils no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Estere Krūmiņa no Ozolnieku vidusskolas. 12.klašu grupā labākie rezultāti bija Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēniem Mārtiņam Robežniekam un Silvijai Mītniecei.
Darbu vērtēšanas komisijā šogad piedalījās LLU Matemātikas katedras profesore Anda Zeidmane un lektore-pētniece Anna Vintere. Kā eksperti bija pieaicināti arī LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors Andrejs Cibulis, Rīgas Tehniskās universitātes lektore-pētniece Sarmīte Čerņajeva un LLU ITF prodekāne Līga Zvirgzdiņa.
Paralēli olimpiādei, notika arī Lietuvas un Latvijas matemātikas skolotāju metodiski-praktisks seminārs, kurā piedalījās arī Latvijas matemātikas skolotājas: Margita Jirgensone, Antra Dunce un Natalja Iljina. Šogad semināra tēma bija “Motivācijas metodes - galvenie veiksmīgas matemātikas mācīšanas un mācīšanās faktori”.
Jāatzīmē, ka šī olimpiāde ir labās prakses piemērs starptautisko projektu rezultātu ilgtspējai, jo tradīcija rīkot Starptautisko studentu matemātikas olimpiādi tika iedibināta 2011.gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta "Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā" (MATNET) ietvaros un šogad tā tika organizēta jau astoto reizi.
Izvērtējot LLU un Šauļu Universitātes sadarbību un līdzšinējo pieredzi kopīgu iniciatīvu īstenošanā, šīs vizītes laikā ITF prodekāne Līga Zvirgzdiņa un Šauļu Universitātes Informātikas institūta vadītāju Virginiju Garbaliauskieni apsprieda kopīgo iniciatīvu matemātikā organizāciju, kā arī izvērtēja turpmākās sadarbības iespējas informācijas tehnoloģiju un eksakto zinātņu jomā kopumā. Tika nolemts, ka abas universitātes turpinās strādāt pie abpusēja sadarbības līguma izveides, ko plānots svinīgi parakstīt Starptautiskās studentu matemātikas olimpiādes laikā 17.aprīlī.

Anna Vintere

HSPSMO orgkomitejas locekle