Raksts ir arhīvā (03.04.2018.)

Izsludināta pieteikšanās Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” no 03.04.-20.04.2018. izsludina pieteikšanos izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā. Izglītības iestādes organizē izglītojamo pieteikšanos nodarbinātībai, izvērtē pieteikumus un apstiprina nodarbinātībā iesaistīto izglītojamo sarakstu.
Nodarbinātības mērķis: sniegt atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā organizēšanā un darba prasmju apgūšanā.
Nodarbinātības mērķgrupa: 13,14,15,16 un 17 gadus veci Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie.
Nodarbinātības periods: no 2018.gada 4. jūnija līdz 2018.gada 24. augustam.

Darba samaksa: tiek izmaksāta no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” budžeta.
Darba devēji: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.
Nodarbinātības ilgums un darba laiks: 13 un 14 gadus veciem izglītojamiem – divas nedēļas (desmit darba dienas) pa 4 stundām dienā. 15,16 un 17 gadus veciem izglītojamiem – trīs nedēļas (15 darba dienas) pa 6 stundām dienā. 18 gadus veci izglītojamie ar īpašām vajadzībām – trīs nedēļas (piecpadsmit darba dienas) pa 6 stundām dienām.
Katrs izglītojamais nodarbinātības programmā var strādāt vienu darba periodu.
Nodarbinātības nosacījumi: priekšrocības iesaistīties nodarbinātībā izglītojamiem ar pozitīvu attieksmi pret darbu, ja izglītojamais nav nodarbināts pie cita darba devēja.
Līgumu slēgšana: izglītojamā nodarbinātībai tiek slēgts līgums starp pašvaldības iestādi “Jelgavas izglītības pārvalde”, darba devēju un izglītojamo.

Nodarbinātības laika periods:

Nodarbinātībā iesaistīto izglītojamo vecums

Nodarbinātības laika periods

13,14 gadi

4.06. – 15.06

18.06. – 29.06.

2.07. – 13.07.

16.07. – 27.07.

30.07. – 10.08.

13.08. – 24.08.

15,16,17 gadi

4.06. – 22.06.

25.06. – 13.07.

16.07. – 3.08.

6.08. – 24.08.

 

Kontaktpersona: Gunta Auza, Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja, tālrunis; 63012461; Inita Mazūdre, Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste, tālrunis: 63012463